Ważne informacje
Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z XXX Jubileuszowego Zjazdu PTMS.
Informacja dla uczestników Zjazdu prezentujących swoje prace oraz zaproszenie do publikacji prac w czasopiśmie naukowym Medycyna Sportowa znajduje się na stronie Publikacje prac.

Międzynarodowy Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Szanowne Panie, Panowie,
Koleżanki, Koledzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej chcieliśmy podziękować wszystkim Państwu za udział w Zjeździe, który odbył się w dniach 14–16 listopada 2013 roku w Centrum Kongresowym Haston City Hotel we Wrocławiu.

Dziękujemy zaproszonym wykładowcom, gościom krajowym i zagranicznym. Jesteśmy przekonani, że znakomita obsada wykładowców, poziom naukowy i praktyczny wystąpień przyczynił się do dalszego Państwa rozwoju zawodowego i pozwolił nawiązać Państwu nowe kontakty towarzyskie. Mamy nadzieję, że atmosfera imprez towarzyszących wpisze się na dobre w Państwa pamięć.

Z wielką satysfakcją informujemy, że Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej wybrało nowy Zarząd Główny, a prezesem PTMS na lata 2013–2017 został wybrany dr n. med. Andrzej Bugajski, któremu składamy gratulacje.

Wspólnie pragniemy podziękować Wszystkim Uczestnikom za zaufanie wobec naszych działań i za podtrzymanie tradycji Zjazdu. Szczególne podziękowania składamy członkom Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej za trud i wysiłek włożony w organizację Zjazdu.

Składamy wyrazy szacunku Członkom Komitetu Organizacyjnego i Naukowego, wszystkim Wykładowcom, zaproszonym Gościom oraz Sponsorom. Dziękujemy Pracownikom Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz Pracownikom Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, a także studentom tej uczelni za pomoc w przygotowaniu Zjazdu. Wyrazy uznania kierujemy do przedstawicieli mediów za propagowanie zadań naszego Towarzystwa.

To dzięki pracy wszystkich tych osób, partnerstwie firm, a także dzięki aktywności środowisk naukowych i zawodowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, przeżyliśmy wspólnie tak ważne wydarzenie jakim był XXX Jubileuszowy Zjazd Naszego Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku

dr hab. prof. nadz. A. Czamara, prof. dr hab. med. A. Jegier

PT Członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Dnia 14/15 listopada 2013 r. odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Podczas zebrania podjęto wiele ważnych dla Towarzystwa uchwał. Przeprowadzono wybory do nowego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Pragnę podziękować wszystkim członkom Towarzystwa, którzy czynnie uczestniczyli w tym ważnym dla nas wydarzeniu, podczas którego rozwiązaliśmy wiele bardzo istotnych dla Towa­rzystwa problemów. Słowa podziękowania składam na ręce Pani Prezes prof. dr hab. med. Anny Jegier, która potrafiła uregulować wiele ważnych dla Towarzystwa spraw. Jestem głę­boko przekonany, że podzielają Państwo moje zdanie, że za wszystkie jej działania podjęte w trakcie trwania jej 8 letniej kadencji jeszcze raz bardzo serdecznie podziękuję. To dzięki osobowości Pani Prezes oraz Przewodniczącego Walnego Zebrania prof. dr hab. med. Krzysz­tofa Klukowskiego, mogę spokojnie rozpocząć kierowanie Towarzystwem w obecnej kadencji. Wybór nowego Zarządu Głównego pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość naszego Towa­rzystwa zarówno na arenie krajowej jak i poza granicami kraju.

Wybór na Prezesa Towarzystwa nakłada na mnie obowiązki i działania związane z działalnością statutową, działalnością naukowo-dydaktyczną. Pragnę zaznaczyć, że sprawy lekarzy z certyfi­katami nadal pozostaną mi bardzo bliskie, tak jak w ostatnich 4 latach, kiedy sprawowałem funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych.

Słowa podziękowania składam na ręce organizatora XXX Międzynarodowego Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTMS dr hab. Andrzeja Czamary za wzorowe przygotowanie Zjazdu, a Pani prof. dr hab. med. Annie Jegier za Przewodniczenie Komitetowi Naukowemu Zjazdu. Gościom z zagranicy dziękuję za przyjęcie zaproszenia na Zjazd i wygłoszenie ciekawych referatów.

Dr med. Andrzej Bugajski

Sponsorzy

Logo Fundacji Polska Miedz

PATRONAT HONOROWY

patronat Ministra Sportu i Turystyki RP patronat Wojewody Dolnośląskiego patronat Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Biuro Organizacyjne
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
z siedzibą we Wrocławiu
50-038 Wrocław, ul. T. Kościuszki 4
sekretariat@wsf.wroc.pl
www.wsf.wroc.pl
tel./faks 71 342-50-02, 71 341-16-76

Informacje
mgr Dorota Janiec-Koncewicz